Kim Jong Il – Skrattet fastnar… – Fakta, bakgrund

Posted on november 23, 2010

8


Kim Jong Il är en fantastisk man. Inte bara har han skrivit det ledande verket om journalistik utan även om film och filmens historia. Han är mannen som slog 18 hole in one på en golfrunda och han bär fula gubbtäckjackor trots att han förfogar över en hel statskassa.

Hans folk, och i Nordkoreas fall är det befogat att använda den possessiva formen ”hans folk” gick igenom en hungersnöd under nittiotalet. Man beräknar att ca 2 miljoner nordkoreaner, nästan 10% av befolkningen, dog av svält när det var som värst på 1990-talet, samtidigt som han lade pengar på atomvapenanläggningar. Gårdagens attack på en sydkoreansk ö handlar inte om 2-3 döda personer utan om en gissningslek om vad som är nästa steg. Som kan bli så oerhört mycket värre. För med kärnvapen håller Kim Jong Il inte bara sin egen befolkning gisslan. En befolkningstät omvärld måste nu också fråga sig vad han håller på med. Läs mer om attacken här. Se videoklipp från den sydkoreanska ön här.

Men den repressiva diktatur som Nordkorea är verkar ännu kunna hålla oliktänkande i schack. För vi måste ju anta att det också i Nordkorea finns oliktänkande. Det finns rapporter från tidigare UNHCR-medarbetare om att det finns fångläger med tiotusentals fångar, politiska såväl som kriminella. Rapporten ”The Hidden Gulag Exposing North Korea’s Prison Camps – Prisoners’ Testimonies and Satellite Photographs” som David Hawk skrev 2003 kan du hitta här. Den tillhör ”The Committee for Human Rights in North Korea” (HRNK). Det är naturligtvis en organisation med en agenda men rapporten används ofta som källa även av andra.

Vi känner alla till Nordkorea, vi vet att det är en fruktansvärd diktatur, kallad socialistisk. Den kallar sig demokratisk också. Vi vet att ledaren har ett storhetsvansinne av sällan skådad grandiositet. Och vi kan alla någon rolig anekdot, golfrundan, de höga klackarna på skorna, det touperade håret.

Men landet som sådant? För det är ju inte bara en mycket sträng diktatur, det är också slutet för oss utlänningar. Få har fått inresetillstånd. Ingen får resa fritt. Och vad vet vi egentligen om landet? Jag tänkte ge några snabbfakta här.

Landet grundades 1947 och ledare då var Kim Jong Ils pappa Kim Il Sung. Dessförinnan var Syd och Nord förenade. Och som Korea har landet en lång och spännande historia. Korea som egen stat finns belagd sedan trehundratalet f. kr. Namnet då skrivs med våra bokstäver Chosen.  Det har under långa tider varit en blomstrande stat med stort välstånd. Dagens ”Tigerstat”-status som Sydkorea har kan egentligen ses som en fortsättning på en mycket lång tradition.

Korea genom historien

 • År 704 f.kr. Den första kända koreanska skriften härstammar från detta år.
 • År 304 f.kr. Kungadömet Chosen grundas. Detta styr landet i tvåhundra år innan kineserna erövrar landet och orsakar kaos. Som leder till att landet splittras i tre kungadömen.
 • År 313 e.kr. enas landet igen.
 • År 535 införs buddismen som statsreligion.
 • År 1160, redan några hundra år  innan Gutenberg var en glimt i pappas öga trycktes här böcker.
 • År 1392 blev landet en kinesisk vasallstat. Konfucianismen infördes och landet blev, till skillnad från Kina en konfuciansk mönsterstat. Vilket innebar stora fördelar för den tekniska och samhälleliga utvecklingen, men stora nackdelar för kvinnorna som tidigare åtnjutit relativ jämställdhet för att sedan fråntas alla rättigheter. Bla annat rätten att röra sig fritt i samhället. I övrigt var Korea bara på pappret en vasallstat. Man åtnjöt såpass stor frihet som land.
 • År 1402 kartlade Korea världen ända bort till Sydafrika.
 • År 1592 började Japan att upprepade gånger attackera landet, detta orsakade stora skador och ledde till oroligheter i samhället.
 • År 1637 sluter sig landet för omvärlden. Det talas om som ”Det slutna kungadömet”.
 • År 1876 tvingar Japan landet att öppna sig igen och utövar makt och påtryckningar i så hög grad att landet förlorar sin självständighet.
 • År 1910 förklaras Korea vara en japansk koloni.
 • År 1945 befrias landet från Japan av den amerikanska armén, armén från Sovjetunionen och en inhemsk gerilla som med vapen bekämpat japanerna sedan 1931. Sovjetunionen och USA möttes vid den 38:e breddgraden och detta är än idag gränsen mellan Nord och Syd.

Kim Il Sung

Född 1912. Son till en lärare som sedan blev apotekare, får sägas ha tillhört den övre medelklassen. Familjen var protestantiskt kristna, mamman var kommunist. Under det inhemska upproret  mot den japanska ockupations/kolonialmakten som startades 1931 flydde Kim Il Sung till Sovjetunionen. Han deltog alltså inte i upproret på hemmaplan. Han ledde däremot koreanska styrkor i röda armén 1945. Enligt Nordkoreas historieskrivning ska han redan som 23-åring (1935) ha valts som ledare för upproret mot japanerna.

Nordkorea idag

 • Antal invånare: Landet har ca 22-24 miljoner invånare. Finns olika uppgifter.
 • Språk: Koreanska. Samma som i Sydkorea även om dialekterna tilltar i olikhet. Ett skriftteckenspråk som inte liknar det kinesiska. Däremot så kan de flesta nordkoreaner det kinesiska skriftspråket då det är obligatoriskt ämne i skolorna.
 • Befolkningens sammansättning: En av världens mest homogena befolkningar. Mycket små japanska och kinesiska minoriteter.
 • Landets storlek: 120 500 km2 vilket motsvarar ungefär 1/4 av Sveriges yta.
 • Religion: Buddism, konfucianism, chondoism (schamansk tradition). Det råder religionsfrihet enligt författningen fast andra lagar hindrar religionen från att ha ett samhälleligt inflytande.
 • President: Han är död sedan 1994. Kim Il Sung är den evige presidenten och då han fortfarande innehar titeln kan ingen annan bli president.
 • Premiärminister: Kim Yong Nam
 • Överbefälhavare: Kim Jong Il. Det är alltså den här posten som landets ledare officiellt innehar.
 • Klimat: Tempererat. Varm sommar med kort regnperiod och ofta mycket kalla vintrar.
 • Landet har liten odlingsbar yta och är beroende av livsmedelsimport. Inga stora råmaterialtillgångar, kolgruvor men dessa täcker inte på långt när landets egna behov. Man har tidigare exporterat ädelträ men avverkningen innebar att man istället fick mycket stora erosionsproblem och jordbruksmark försvann. Tillsammans med FN:s jordbruksorgan FAO återplanterar man nu träd.
Annonser